You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Des Akt. Tööstuslik radioaktiivsete jäätmete käitlus.

Tööstuslik radioaktiivsete jäätmete käitlus

Meie eesmärgiks on pakkuda teenust mis aitaks neutraliseerida ja võimalusel taaskasutada tööstusliku tegevuse käigus juba tekkinud või potentsiaalselt tekkivaid jääke ja jäätmeid.
Contact Us

Teenused

Keskkonnategevuslubade koostamine
Tööstusobjektide ja laborite ehituse- või remondieelne ohutustamine
Saastunud seadmete demontaaž ja vajadusel ohutustamine
Veepuhastus (NOM, AOEM)
Surveseadmetööd, konstruktsioonide valmistamine, torujuhtmete montaaž
Erinevate keskkonna- ja tootmistehnoloogiate väljatöötamine
Keemilise ja radioaktiivse reostuse ja jääkide käitlemine
Tootmistehnoloogiate ja protsesside väljatöötamine, pilootliinide ehitus ja opereerimine. Tööstusprojektide koordineerimine ja juhtimine.
Erilahendused PUR ja polükarbamiid pinnakatetega

Keskkonnapõhimõtted

Des Akt OÜ teenused on vastavuses kõikide kehtestatud kvailteedi, -keskkonna- ja tööohutusnõuetega. Arvestame iga kliendi vajadustega ning pakume lisaks professionaalsele teenusele ka mõistlikku hinna-kvaliteedi suhet.

Des Akt OÜ valib uutest tehnoloogiatest, seadmetest või materjalidest majanduslikult mõistliku, keskkonnasõbraliku ja ohutu lahenduse. Ennetame keskkonnareostusi ning vähendame ettevõtte tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju.

Meie tegevuspraktika keskendub töö/teenuse kvaliteedi tagamisele ja kontrollimisele ning arvestab keskkonnajuhtimise aspekte.

Des Akt OÜ täidab kõiki kohustusi, mis tulenevad tellimustest, lepingutest ja seadustest ning arvestab oma tegevuses muutuva majanduskeskkonnaga.

Eesti Kaubandus- ja tööstuskoja liige

Mõned faktid meist

15

erinevat teenust

9

erinevat riiki koostöös

8

pikaajalist koostööprojekti

5

aastat kogemusi